“Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet hem onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5: 14-16)

Paulus weet van de strijd, die er tegen de duisternis gevoerd wordt. Daarom zegt hij: “Indien wij door de Geest geleid worden, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” (Galaten 5: 25)                                                                                         

Laten wij daarom vervuld zijn met het Licht van Christus. Shine your Light, Jesus, through me!                                 

Wees een licht voor de wereld en schijn om je heen, zodat anderen door jouw hét Licht zullen zien

.“God is Licht. In Hem is in het geheel geen duisternis.”(1 Johannes 1:5)

“Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar het Licht des levens hebben.” (Johannes 8: 12)

“Wandel in het Licht, opdat de duisternis u niet overvalle. Gelooft in het Licht, ….opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn” (Johannes 12: 35, 36)

BE THE LIGHT — Wees het licht !

Laat je stem horen, juist nu in deze tijd! 

***

KOM, NU IS DE TIJD —

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
Die nu in U gelooft.
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
Die nu in U gelooft.
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.
***

In het laatste bijbelboek van de Bijbel kun je opnieuw iets lezen over de zon en de maan. Want als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, is hun licht niet meer nodig. Johannes beschrijft daar hoe de nieuwe stad Jeruzalem uit de hemel komt: ‘De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. (…) De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.’ (Openbaring 21:23-25)

Kortom: Licht staat voor het goede, voor God. En licht zorgt voor de mogelijkheid om te leven. En hoe donker het ook kan zijn om je heen, bij God kun je licht vinden. Hij zal je beschermen:

‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’
(Numeri 6:24-26, Nieuwe Bijbelvertaling)

Of, zoals het in Psalm 36:10 staat:
‘Van u komt het leven,
van u komt het licht.’ (Bijbel in Gewone Taal)

Wees welkom op de Praise & Worship Night ! Bet there !